ยินดีต้อนรับสู่พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก

New Species

การค้นพบล่าสุด

Ceropegia acicularis Kidyoo

ไม้ล้มลุก ต้นตั้งขึ้น ทุกส่วนมีน้ำยางใส ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปเส้นด้าย ตรง อวบหนา ปลายเรียวแหลม โ

Read More »

Heterostemma ficoides A. Kidyoo

ไม้เลื้อย ยาว 3-10 ม. ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ลำต้นและกิ่งรูปทรงกระบอก เลื้อยพันหรือห้อยลง ใบเรียงตรงข้

Read More »

จุลลดา
Vincetoxicum siamicum A. Kidyoo

ไม้ล้มลุก ทนน้ำไหล ทุกส่วนมีน้ำยางใส ใบเดี่ยว เรียงเป็นวง วงละ 3 ใบ อาจพบเรียงตรงข้ามบริเวณใกล้ยอด แ

Read More »

Ceropegia boonjarasii Kidyoo

ไม้ล้มลุก ลำต้นเลื้อยพัน ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปแถบ หรือรูปแถบแกมรูปใบหอก กว้าง 0.3-1 ซม. ยาว 6-14

Read More »

Ceropegia foetidiflora Kidyoo

ไม้ล้มลุก ลำต้นเลื้อยพันหรือทอดชูยอด ทุกส่วนมีน้ำยางใส ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ หรือรูปไข่แกมรูป

Read More »

Dischidia thaithongiae Kidyoo

ไม้ล้มลุก ขึ้นบนหิน ทุกส่วนมียางสีขาว ลำต้นห้อยลงหรือเลื้อยพัน ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรีแคบแกมรูปข

Read More »