ยินดีต้อนรับสู่พรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก

New Species

การค้นพบล่าสุด

Ceropegia acicularis Kidyoo

ไม้ล้มลุก ต้นตั้งขึ้น ทุกส่วนมีน้ำยางใส ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปเส้นด้าย ตรง อวบหนา ปลายเรียวแหลม โ

Read More »

Heterostemma ficoides A. Kidyoo

ไม้เลื้อย ยาว 3-10 ม. ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว ลำต้นและกิ่งรูปทรงกระบอก เลื้อยพันหรือห้อยลง ใบเรียงตรงข้

Read More »

โฮย่าสอยดาว
Hoya soidaoensis Kidyoo

โฮย่าสอยดาว ไม้เลื้อยอิงอาศัยขนาดเล็ก ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี ปลายแหลม โคนรูปลิ่มถึงแหลม ขอบเรีย

Read More »

โฮย่าบาลา
Hoya balaensis Kidyoo & Thaithong

โฮย่าบาลา ไม้เลื้อยอิงอาศัย ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่กว้าง ปลายเรียวแหลมสั้นๆ โคนกึ่งรูปหัวใจถึงร

Read More »

Hoya phuwuaensis Kidyoo

ไม้เลื้อยอิงอาศัย ยาวประมาณ 2 ม. ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาวอมเหลือง ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี ปลายแหลมถึ

Read More »

จุลลดา
Vincetoxicum siamicum A. Kidyoo

ไม้ล้มลุก ทนน้ำไหล ทุกส่วนมีน้ำยางใส ใบเดี่ยว เรียงเป็นวง วงละ 3 ใบ อาจพบเรียงตรงข้ามบริเวณใกล้ยอด แ

Read More »