Ceropegia acicularis Kidyoo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceropegia acicularis
Kidyoo

ชั้น

Mesangiosperms

กลุ่ม

Spermatophytes

วงศ์

Apocynaceae

สกุล

Ceropegia

ชั้นย่อย

Asterids

อันดับ

Gentianales

วงศ์ย่อย

Asclepiadoideae

เผ่า

_

ไม้ล้มลุก ต้นตั้งขึ้น ทุกส่วนมีน้ำยางใส ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปเส้นด้าย ตรง อวบหนา ปลายเรียวแหลม โคนสอบเรียว ขอบเรียบ ไร้ก้าน ดอกเดี่ยว ออกตามซอกใบหรือเหนือซอกใบ กลีบเลี้ยงโคนเชื่อมกันเล็กน้อย ปลายแยกเป็นแฉกลึก 5 แฉก รูปสาม เหลี่ยม สีเขียวอ่อนหรือสีน้ำตาลแดง ปลายแหลม เกลี้ยง กลีบดอกรูปหลอดแกมรูปโถ ตรง หลอดกลีบดอกสีขาวอมเหลืองอ่อนหรือสีขาวอมชมพู เกลี้ยง โคนป่องเล็กน้อย แฉกกลีบดอกรูปช้อน ปลายแหลม ด้านนอกสีขาวอมเหลืองมีแถบสีน้ำตาลแดงตามขอบ ด้านในสีเขียวหรือสีน้ำตาลอมเขียว ปลายเชื่อมกันลักษณะคล้ายกรงนก มีกะบังรอบ 2 ชั้น มีชุดกลุ่มเรณู 5 ชุด กลุ่มเรณูรูปไข่กว้าง สีเหลือง รังไข่ 2 อัน รูปไข่ เกลี้ยง ผลแบบผลแตกแนวเดียว มักมี 2 ผล รูปใบหอกแกมรูปแถบ สีเขียวขณะยังอ่อน เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอมแดง เมล็ดรูปขอบขนาน มีขนกระจุกปลายสีขาวคล้ายไหมด้านหนึ่ง  

ถิ่นที่อยู่

พบตามดินทรายที่เปิดโล่ง ในป่าเต็งรัง ที่สูงจากระดับทะเล 139-227 ม.

สถานที่พบ

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่เก็บตัวอย่าง

01/06/2013

ตัวอย่างต้นแบบ

M. Kidyoo 1507 (holotype, BCU!, isotype, BKF!)