Dendrobium chiangdaoense Promm., Kidyoo, Buddhawong & Suddee

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ชื่อวิทยาศาสตร์

Dendrobium chiangdaoense
Promm., Kidyoo, Buddhawong & Suddee

ชั้น

Mesangiosperms

กลุ่ม

Spermatophytes

วงศ์

Orchidaceae

สกุล

Dendrobium

ชั้นย่อย

Monocots

อันดับ

Asparagales

วงศ์ย่อย

_

เผ่า

_

กล้วยไม้อิงอาศัย ขึ้นเป็นกอ หัวเทียมรูปกระสวยถึงรูปทรงกระบอก มีใบ 2-3 ใบ เรียงสลับระนาบเดียว แผ่กางออก โค้งลงเล็กน้อยรูปแถบแกมรูปขอบขนาน รูปรี หรือรูปขอบขนาน ปลายแยกเป็น 2 แฉกแหลมสั้นๆ ไม่เท่ากัน โคนแผ่เป็นกาบ บาง เกลี้ยง ช่อดอกแบบช่อกระจะ มี 1-2 ช่อ ออกตามซอกใบและที่ยอด ตั้งขึ้น ยาว 1.3-2.5 ซม. มีดอกห่างๆ 3-5 ดอก ดอกหมุนกลับ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6-8 มม. เป็นไขและมันวาว มีกลิ่นหอม บานนาน กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน โคนสีเข้มกว่า กางออก ปลายมักโค้งลง ขอบเรียบ ผิวด้านนอกมีสันชัดเจน กลีบดอกสีเขียว มีเส้นกลีบตามยาวสีม่วงแดง 3 เส้น กางออก รูปแถบแกมรูปไข่กลับ ปลายแหลม โคนตัด ขอบเรียบ กลีบปากสีเขียวอ่อน มีจุดประสีม่วงแดง ปลายแยกเป็น 3 แฉก โค้งลง โคนสอบเรียว เส้าเกสรสั้น สีเขียวมีแต้มสีม่วง เป็นมันวาว กลุ่มเรณู 4 กลุ่ม สีเหลืองสด แบ่งเป็น 2 คู่ แต่ละกลุ่มรูปรีแคบ รังไข่รูปกระบองแคบ โค้ง เกลี้ยง ผิวมักเป็นไข มีร่องตามยาว 6 ร่อง

ถิ่นที่อยู่

อิงอาศัยอยู่บนต้นไม้ในป่าผสมผลัดใบของเขาหินปูน ที่สูงจากระดับทะเลปานกลางประมาณ 800 ม.

สถานที่พบ

เส้นทางไปบ้านห้วยจะขาน อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

วันที่เก็บตัวอย่าง

13/10/2015

ตัวอย่างต้นแบบ

Buddhawong & Suddee 018 (holotype BKF!)