Ceropegia boonjarasii Kidyoo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

ชื่อวิทยาศาสตร์

Ceropegia boonjarasii
Kidyoo

ชั้น

Mesangiosperms

กลุ่ม

Spermatophytes

วงศ์

Apocynaceae

สกุล

Ceropegia

ชั้นย่อย

Asterids

อันดับ

Gentianales

วงศ์ย่อย

Asclepiadoideae

เผ่า

_

ไม้ล้มลุก ลำต้นเลื้อยพัน ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปแถบ หรือรูปแถบแกมรูปใบหอก กว้าง 0.3-1 ซม. ยาว 6-14 ซม. ค่อนข้างบางถึงหนาคล้ายแผ่นหนัง ปลายแหลมถึงเรียวแหลม โคนรูปลิ่ม หรือแหลมถึงมน มีต่อมรูปไข่ขนาดเล็ก 1-2 ต่อม ขอบเรียบ ม้วนลงเล็กน้อย มักมีขนครุย แผ่นใบเกลี้ยง ช่อดอกมี 1-3 ดอก ออกเหนือซอกใบ กลีบเลี้ยงแยกกัน สีเขียวอ่อนหรือสีน้ำตาลอมแดง รูปใบหอก ปลายเรียวแหลม เกลี้ยง กลีบดอกรูปหลอดแกมรูปกรวย ยาว 4-5 มม. ตั้งขึ้น สีขาวอมเหลืองถึงสีขาวอมเขียว มีเส้นสีน้ำตาลแดงตามความยาวหลอด หลอดกลีบดอกเกลี้ยง โคนป่องออก แฉกกลีบดอกรูปไข่แกมรูปใบหอก ปลายมน แต่ละแฉกขอบพับออกตั้งแต่บริเวณใกล้โคน ปลายเชื่อมกัน ด้านในของส่วนปลายสีเขียวขอบมีขนยาวสีม่วง มีกะบังรอบจักฟันเลื่อยซ้อน เชื่อมกันเป็นถ้วยตื้นๆ ปลายแยกเป็นแฉกลึก 2 แฉก สีขาวถึงสีขาวอมม่วง และปกคลุมด้วยขนสีม่วง กลุ่มเรณูรูปไข่กว้าง สีเหลือง ผลแบบผลแตกแนวเดียว มักมี 2 ผล เบนออกจากกันเล็กน้อย รูปแถบ ยาว 11-13 ซม. เมล็ดรูปขอบขนานแกมรูปรี มีขนกระจุกปลายสีขาวคล้ายไหมด้านหนึ่ง

ถิ่นที่อยู่

ขึ้นบนดินทรายกลางทุ่งหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยๆ บริเวณที่เปิดโล่งและที่กึ่งร่มของป่าเต็งรัง ที่สูงจากระดับทะเลปานกลาง 200-230 ม.

สถานที่พบ

อุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่เก็บตัวอย่าง

12/09/2012

ตัวอย่างต้นแบบ

M. Kidyoo 1567 (holotype, BKF!; isotype, BCU!).